Ο Καρπος

Ο καρπός τοποθετείται σε τελάρα για να αερίζεται και την ίδια μέρα προωθείται στο ελαιοτριβείο για την παραγωγή ελαιόλαδου.

Το ελαιοτριβείο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα του ελαιόλαδου.

Εμείς συνεργαζόμαστε με μικρής δυναμικότητας ελαιοτροβείο (1.000 καρπό ανά ώρα), βιολογικά πιστοποιημένο και επεξεργαζόμαστε τον καρπό στους 24° C. Το εν λόγω ελαιοτριβείο είναι διφασικό το οποίο δίνει την άριστη ποιότητα ελαιόλαδου.