Το ελαιοτριβειο

Το ελαιοτριβείο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα του ελαιόλαδου.

Εμείς συνεργαζόμαστε με μικρής δυναμικότητας ελαιοτροβείο (1.000 καρπό/ώρα), βιολογικά πιστοποιημένο και επεξεργαζόμαστε τον καρπό στους 24°C.Το εν λόγω ελαιοτριβείο είναι διφασικό το οποίο δίνει την άριστη ποιότητα ελαιόλαδου.