Ο ελαιωνας

Ο ελαιώνας δημιουργήθηκε το 2000 με 300 δέντρα κορωνέικα στη θέση Άσπρο λιθάρι (Μουριά) του χωριού Νέο Ηραίο (Χώνικα), 6 χιλιόμετρα νοτιονατολικά των Μυκηνών. Το 2015 εντάχθηκε σε καθεστώς υπό έγκριση Βιολογικής γεωργίας και το 2018 πιστοποιήθηκε Βιολογικά από την BIOHELLAS, με κωδικό παραγωγού Ε-368959